درپی انتشار گزارشی از سوی ناسا مبنی بر وجود توده ۵ کیلومتری گاز متان بر فراز سایت پسماند آرادکوه، علیرضا زاکانی شهردار تهران در واکنش به انتشار این گزارش گفت: “تیم دانشگاهی تشکیل شده تا این موضوع را بررسی کند. البته تا به حال دلیلی که ادعای ناسا را تایید کند پیدا نکردیم. البته ناسا همه چیزش دروغ است و این هم یک دروغ است.” حالا با گذشت حدود یک ماه از انتشار این گزارش، پیام جوهرچی، معاون پسماند سازمان حفاظت محیط‌ زیست می گوید: “نمی‌توانیم بگوییم این پدیده وجود ندارد چراکه وجود داشتن آن طبیعی است. به‌طور قطع مراکز دفن ما تصاعد گاز متان دارند.”

ایسنا

ماهنامه کی دبلیو سی سابقه تاریخی نشان می دهد که دانشگاه ها و موسسات علمی معتبر جهان از دولت ها اعتبار نمی گیرند، بلکه این دولت ها هستند که از موسسات علمی خود اعتبار می گیرند. پس احتمال دروغ گفتن شان صفر است، زیرا اعتبارشان توسط مجامع علمی جهان زیر سوال خواهد رفت.