مصرف آب کشاورزی

عبدالله فاضلی فارسانی، معاون شرکت مدیریت آب ایران گفت: عامل عمده تشدید بحران آب کشور به برداشت‌های بی رویه بخش کشاورزی باز می‌گردد. وی اضافه کرد: در اقتصاد امروز دنیا، هیچ کشوری در تولید تمامی محصولات مورد نیاز خود نمی‌تواند خودکفا باشد. در شرایطی که ما دو برابر حجم استراتژیک آب کشور را برداشت می کنیم، قطعاً نمی‌توانیم ادعا کنیم که در کشت تمامی محصولات، خودکفا خواهیم شد.

خبربان

ماهنامه کی دبلیو سی خودکفایی هم از لغاتی است که ظاهر زیبایی دارد، ولی سکه ای است که در دوران پیوستگی های جهانی، دیگر از ارزش افتاده. شاهد آن هم جنگ اوکراین و بالا رفتن قیمت گندم در سراسر جهان است.