آب شدن یخ های آلپ

مناطق کوهستانی تقریباً دو برابر بیشتر از میانگین جهانی گرم می شوند. عکس های ماهواره‌ای با وضوح بالا نشان می دهد به دلیل تاثیر گرمایش جهانی، پوشش برف کوه‌های آلپ به طور فزاینده‌ای در حال کاهش است و مرتباً توسط گیاهان سبز جایگزین می شود، چون فصل رشد پوشش گیاهی کوه آلپ به دلیل افزایش دما و افزایش بارندگی، طولانی شده است. در چهار دهه اخیر پوشش گیاهی این رشته کوه تا ۷۷ درصد افزایش یافته، این در حالی است که یخچال های طبیعی در حال عقب نشینی هستند. دانشمندان می گویند: با تبدیل شدن کوه‌های آلپ از سفید به سبز، یک چرخه مخرب ایجاد شده که منجر به افزایش سرعت گرمایش و ذوب برف می شود.

گاردین

ماهنامه کی دبلیو سی هرگونه به هم خوردن شرایط طبیعی کره زمین خطرناک است، حتی اگر نتیجه آن رویش علفزارهای سرسبز در رشته کوه آلپ باشد.