بمبئی پایتخت اقتصادی هند، که یکی از آسیب‌پذیرترین شهرهای جهان در برابر خطرات تغییرات آب و هوایی محسوب می‌شود، طرحی را ترسیم کرده تا به اولین شهر جنوب آسیا تبدیل شود که تا سال ۲۰۵۰ به وضعیت صفر مطلق کربن دست پیدا کند. برنامه ملی هند برای سال ۲۰۷۰ در نظر گرفته شده و بمبئی می خواهد ۲۰ سال زود تر به این هدف برسد. در حال حاضر نهادهای مدنی اصلی شهر و شرکت بریان‌مومبای در حال کار بر روی روش‌های اجرای این طرح هستند.

اکونومیست

ماهنامه کی دبلیو سی پروژه رسیدن به صفر مطلق کربن، شتری است که درِ خانه همه شهرهای بزرگ جهان خواهد خوابید. بهترین کار رفتن به استقبال آن است، به جای فرار کردن و رفتن به ته صف.