تاجری ونزوئلایی به نام رافائل اولیوروس، جشن تولد پسر خود را در پارک ملی کانایما، در دل جنگل آمازون و در کنار بلند ترین آبشار جهان به نام فرشته برگزار کرد. مهمان این جشن به وسیله هلی کوپتر به این محل آورده شدند. یک گروه دوستداران محیط زیست در ونزوئلا، از این سرمایه‌دار ثروتمند به دلیل آسیبی که این مهمانی به محیط زیست و حیات وحش این منطقه زده، به دادستان کل ونزوئلا شکایت کردند. دادستان نیز دستور داده  کارشناسان خسارت وارده به پارک را بر آورد کنند، تا بعد از مجازات خاطی، خسارت ها نیز از تاجر ونزوئلایی دریافت شود.

ورلد نیوز

ماهنامه کی دبلیو سی ظاهراً از این پس، تازه به دوران رسیدگی و آقا زادگی را هم باید به لیست مخربین محیط زیست اضافه کرد.