پروفسور اولف بانتگن از دانشگاه کمبریج می گوید: گرمایش جهانی باعث شده که در بسیاری از مناطق جهان، بهار زودتر از راه برسد و پاییز دیرتر آغاز شود. این شرایط باعث شده گیاهان در بریتانیا به طور متوسط ​​یک ماه زودتر از گذشته شکوفه دهند. پاییز انگلستان نیز به دلیل گرم تر شدن هوا، حالا دیرتر از راه می رسد. وی اخطار داد که به هم خوردن نظم فصول می تواند عواقب فاجعه باری داشته باشد و اگر این روند ادامه یابد، عواقب آن گریبان پرندگان، حشرات، کشاورزی و کل اکوسیستم را خواهد گرفت.

بی بی سی

ماهنامه کی دبلیو سی این اتفاق در ایران نیز قابل مشاهده است. لااقل در تهران مدت ها است که از نظر آب و هوایی، ماه اسفند جزء بهار و دیماه جزء فصل پائیز به نظر می رسد.