دومین تولید کننده هندوانه در جهان، مایه افتخار نیست

صاحبعلی بلند نظر عضو هیات علمی دانشگاه تبریز با اشاره به رتبه بین‌المللی ایران در عرصه سبزی و صیفی‌جات پرآب‌بر، گفت: با توجه به معضلات آب کشور، داشتن مقام دوم جهان در عرصه‌ تولید هندوانه و عنوان سوم دنیا در تولید خربزه و خیار چندان مایه افتخار نیست. وی افزود: با در نظر داشتن این نکته که سبزیجات از محصولات پرمصرف از نظر نیاز آبی تلقی می‌شوند، سیستم آبیاری نوین و آبیاری تحت فشار و رو آوردن به کشت سبزیجات گلخانه‌ای و کاهش سطح کشت، از جمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

خبربان

ماهنامه کی دبلیو سی تا زمانی که قیمت آب در کشور واقعی نشود، پند و اندرز و باید نباید، مشکلی را حل نمی کند. نتیجه آب ارزان آن شده که هندوانه و خربزه پر آب بر به قیمت نصف هزینه آبش صادر شود.