نخل‌ های دشتستان

محمد باقر سعادت نماینده سابق مردم دشستان، درباره جابجایی برخی از درختان نخل این شهرستان اظهار داشت: به دلیل اینکه نخل داران نتواستند آب مورد نیاز نخل ها را تامین کنند، اقدام به خارج کردن این درختان از زمین و فروش آن به کشورهای حوزه خلیج فارس کردند. وی افزود: جابجایی درختان با اجازه جهاد کشاورزی استان صورت گرفته و به صورت قانونی صادر شده است. ظاهراً برخی از افراد، نخل های ارزشمند دشتستان را از کسانی که توان آبیاری آن را نداشتند خریداری کرده و به کشورهای جنوب خلیج فارس صادر نمودند.

انتخاب

ماهنامه کی دبلیو سی در گذشته هم بعضی ها در تهران، با ریختن نفت در پای درختان باغات، آنها را می خشکاندند و مجوز تغییر کاربری از باغ به مسکونی را دریافت می کردند و سود کلانی می بردند.