پس از یک سال وقفه به دلیل همه گیری COVID-19، سازمان حفاظت از طبیعت امسال برندگان مسابقه عکس سال ۲۰۲۱ خود را از میان بیش از ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده از ۱۵۸ کشور، انتخاب کرد. سازمان حفاظت از طبیعت یک ارگان جهانی است که برای حفظ زمین‌ و آب‌ها که حیات موجودات زنده به آنها گره خورده، فعالیت می‌کند. مگ گلدویتایت، مدیر ارشد این سازمان می گوید: ” تصاویر این مسابقه یادآور زیبایی فراموش نشدنی طبیعت است. آنها به ما یادآوری می کنند که همه مردم در این سیاره چگونه با هم ارتباط دارند و باید برای حفاظت از سرزمین و آب هایی که زندگی همه به آنها بستگی دارد، فعالیت کنیم.

نیچر

ماهنامه کی دبلیو سی برای دیدن ده عکس اول این مسابقه می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/photo-contest/2021-winners/