شهرک صنعتی عباس‌آباد (واقع در خاوران تهران) بالغ بر دو هفته است که با قطع آب شرب مواجه است و آب شرب ۱۱۰۰ واحد این شهرک به صفر رسیده. شرکت خدماتی شهرک عباس آباد اقدام به فروش آب به قیمت هر مترمکعب ۱۲ هزار تومان نموده است. هزینه هر واحد صنعتی به صورت متوسط روزانه ۴۰۰ هزار تومان تمام می شود. مدیریت آب این شهرک توسط شرکت شهرک ‌های صنعتی استان تهران انجام می‌شود. واحد های صنعتی عباس آباد در طی این دو هفته بارها به این شرکت مراجعه کرده‌اند، اما آنها اعلام می‌کنند که دِبی چاه‌ها پایین است و نمی‌توانند آب شرب شهرک را تامین نمایند.

مشرق

مدتی آب را با قیمت نازل دریافت کردیم، حالا باید تقاص تمام آن مدت را پس بدهیم با توجه به اینکه ذخایر آب های زیر زمینی نیز نابود شده.