اعتماد - آدم قابل اعتماد

قابل اعتماد بودن یک ویژگی ارزشمند است که به آسانی به ‌دست نمی‌آید. به همین دلیل اعتماد کردن به افراد کار سختی است. در طول زمان، ممکن است کسانی وارد زندگی ما شوند که از اعتماد مان سوء استفاده ‌کنند و احساسات ما را جریحه دار نمایند، تا جایی که اعتماد کردن به سایر افراد برایمان سخت شود و دچار ترس هایی غیر منطقی شویم و دیگر به هیچ کسی اعتماد نکنیم. در نتیجه تبدیل به فردی تنها، گوشه گیر، منزوی و افسرده شویم. پس بهتر است ما یاد بگیریم چگونه افراد غیر قابل اعتماد را شناسایی کنیم و فقط افراد قابل اعتماد را در دایره ارتباطات خصوصی خود قرار دهیم. با این روش احتمال آنکه دوباره صدمه ببینیم بسیار کم خواهد شد. انسان های قابل اعتماد معمولاً دارای ۸ ویژگی مهم هستند که به شما می گوید، به چه کسانی می توانید اعتماد کنید.

۱- افراد قابل اعتماد مسئولیت پذیر هستند

فرد قابل اعتماد، وقتی اشتباه می کند اشتباه خود را می پذیرد و سعی نمی کند آن را توجیه کند و خطای خود را گردن دیگران و یا کائنات بیندازد. در عوض مسئولیت کارهای خود را قبول می کند و عواقب تصمیماتش را بر عهده می گیرد. حتی زمانی که به صورت مشترک و جمعی تصمیمی گرفته باشد، سهم خود را از آن اشتباه قبول می کند. افراد قابل اعتماد نه تنها در مقابل شما مسئولیت پذیرند، بلکه در مقابل دیگران نیز اینگونه هستند.

۲- افراد قابل اعتماد با همه برخورد عادلانه دارند

فرد قابل اعتماد هیچ نقابی بر چهره ندارد و با همه صادق و رو راست است، نقش بازی نمی کند و در وقت لازم احساسات خود را بیان می  نماید. اگر از رفتار فردی ناراحت باشد با خود او مطرح می کند و هیچگاه در باره کسی غیبت نمی کند. فرد قابل اعتماد در موقعیت های مختلف و در همه شرایط، حرفش با عملش هم خوانی دارد.

۳- افراد قابل اعتماد با دیگران خوش رفتار هستند

فرد قابل اعتماد با همه، احساس همدردی دارد و با همه متواضعانه رفتار می کند و خودش را برتر از دیگران نمی بیند. افراد قابل اعتماد نه تنها تمایل دارند که به شما کمک کنند، بلکه حاضر به کمک به دیگران نیز هستند و همیشه می خواهند حمایتگر باشند. آنها شنونده های خوبی هستند، به اطرافیان شان توجه می کنند و برای آنها اهمیت قائل هستند به خصوص برای کوچکترها.

۴- افراد قابل اعتماد روشن و آشکار سخن می گویند

فرد قابل اعتماد، ساده، روشن و قابل فهم، سخن می گوید و هرگز از مبهم گویی و سخنان قابل تفسیر استفاده نمی کند. آنها مطالب خود را با شرح و بسط و ذکر مثال برای شنونده توضیح می دهند. استفاده از الفاظ و مفاهیم پیچیده و به کار بردن بیش از حد لغات فنی و بیگانه، معمولاً نشان دهنده این است که فرد می خواهد چیزی را مخفی کند و احتمالاً آن چیز صداقت است.

۵- افراد قابل اعتماد از قسم خوردن و تعارف کردن افراطی اجتناب می کنند

فرد قابل اعتماد برای اثبات سخنانش، به جز در محضر قاضی قسم نمی خورد. افرادی که زیاد قسم می خورند یا یکسره در حال تعارف کردن هستند، امکان دارد زیاد صادق نباشند. اینگونه افراد به راحتی می توانند به زمین و زمان قسم بخورند، آنچه می گویند عین واقعیت است. افرادی که گفتاری صریح و بدون تکلف دارند و تعارف نمی کنند، معمولاً افراد صادق تر و راستگوتری هستند.

۶- افراد قابل اعتماد تسلط طلب نیستند

فرد قابل اعتماد، قصد ندارد به کسی زور بگوید و برای تسلط بر دیگران احساس نیاز نمی کند. به حریم شخصی افراد احترام می گذارد و در روابط، پایش را از گلیمش فراتر نمی گذارد. آنها سعی نمی کنند با مخفی کردن چیزی، شما را در جهت اهداف خودشان کنترل کنند.

۷- افراد قابل اعتماد خوش قول هستند

فرد قابل اعتماد، دیر قول می دهد ولی به قولش عمل می کند. خوش قول بودن نشانه احترام گذاشتن به دیگران است. افراد قابل اعتماد قول و قرار برایشان مهم است، در نتیجه معمولاً قولی را می دهندکه بتوانند انجامش دهند. بدقولی یکی از نشانه های افراد غیر قابل اعتماد است.

۸- افراد قابل اعتماد راستگو هستند

فرد قابل اعتماد، همیشه حقیقت را می گوید. وقتی از او نظرش را در مورد چیزی می پرسند، نیازی نمی بیند که دروغ بگوید یا چیزی را پنهان کند. کسانی که در حضور شما به راحتی به دیگران دروغ می گویند، مطمئن باشید که از دروغ گفتن به شما نیز پروا ندارند. اینگونه افراد برای پنهان کردن شخصیت ضعیف و اعتماد به نفس اندکشان دروغ می گویند تا جایی که بعضی اوقات خودشان هم دروغ‌های خود را باور می کنند.