مهارت های زندگی kwcmag

ما معمولاً مهارت های زندگی خود را از والدین، معلمان، کتاب ها و وسایل ارتباط جمعی بدست می آوریم. بعضی از مهارت ها در طول زندگی نیاز به بازنگری و نوآموزی دارد و بعضی هم جدید و نوظهور هستند. پس بهتر است خودمان سعی کنیم تا آموزش های غلط سنتی خود را تغییر دهیم. در اینجا ۷ تا از مهم ترین آموختنی ها که منجر به موفقیت و رشد در زندگی می شود را معرفی می کنیم.

۱- چگونه خوشبخت باشیم

از کودکی به ما می آموزند “خوشحال بودن” مهم است. اما ممکن است هیچ کس به ما نیاموزد که چگونه خوشبخت باشیم. خوشبختی مانند پروانه ای است که هرچه بیشتر آن را تعقیب کنیم، از ما بیشتر فرار می کند و اگر هم بدست آید ممکن است زیر انگشتان ما، له شود. اما اگر بیاموزیم که مرتب دنبال پروانه خوشبختی ندویم و آرام بگیریم و محو تماشای زیبایی ها شویم و از صدای طبیعت لذت ببریم، ممکن است خود پروانه بیاید و آرام روی شانه ما بنشیند.

۲- چگونه بی باک باشیم

از کودکی یک لیست بزرگ از اما و اگر را جلو ما می گذارند. این لیست به ما اجازه نمی‌دهد به سرعت وارد عمل شویم و ما را وادار می کند تا اقدامات‌ خود را به تعویق بیندازیم. این روش ما را از پیشرفت در کارهایمان باز می‌دارد. برای غلبه به این حالت ما نیاز به شجاعت داریم. شجاعت هم چیزی نیست که با آن متولد شده‌ باشیم و یک شبه بتوانیم آن را کسب کنیم. باید یاد بگیریم از اینکه چیزهایی را ممکن است از دست بدهیم نترسیم و بیاموزیم، در تصمیم گرفتن سریع و قاطع باشیم.

۳- چگونه نرم افزار مغز خود را تغییر دهیم

از دوران کودکی اعتقادات و رفتارهای زیادی در ناخودآگاه ما ریشه می دواند و رشد می کند که ما در بزرگسالی  همچنان آنها را تکرار می کنیم تا مانند یک نرم افزار وارد ناخودآگاه ما شود. این نرم افزار اغلب بسیار شبیه ناخودآگاه خانواده و اجتماع اطراف ما می شود. اگر برنامه نویسی مغز ما، روزگار دلچسبی را برای ما رقم نمی زند، باید این برنامه را تغییر دهیم. ما باید بیاموزیم در مورد نحوه رفتار و افکار خود و شیوه پاسخگویی خود نسبت به شرایط و مشکلات بازنگری کنیم. اگر الگوهای از پیش تعیین شده ذهن ما در خدمت ما نیستند، باید آنها را با موارد سالم تر و مناسب تر، جایگزین کنیم و زندگی خود را تغییر دهیم.

۴- چگونه با افراد ارتباط برقرار کنیم

اگر در کودکی خجالتی و درونگرا تربیت شویم، این باعث می شد که از محافل اجتماعی دوری کنیم و تجارب و فرصت های فراوانی را از دست بدهیم. ما اگر بلد نیستیم باید بیاموزیم که چگونه با مردم ارتباط برقرار کنیم و با آنها همدلی کنیم. ما اگر بلد نیستیم باید بیاموزیم چگونه مخالفت کنیم بدون اینکه مجادله و نزاع ایجاد شود.

۵- چگونه انتقاد پذیر شویم

از کودکی به ما می آموزند هیچ انتقادی را نپذیریم. به همین دلیل وقتی کسی از ما انتقاد می کند، تمامیت وجود ما زیر سوال می رود و احساس بی لیاقتی می کنیم و فکر می کنیم به اندازه کافی خوب نیستیم. تا وقتی که بدنبال تمجید دیگران هستیم  و تا زمانی که می خواهیم کمبودی که در درون خود احساس می کنیم را با تمجید جبران کنیم، همیشه توسط دیگران کنترل خواهیم شد و احساس آزادی نخواهیم کرد. ما باید یاد بگیریم هرچه را که بلد هستیم و در توان ما است، انجام دهیم و از انتقاد مردم نترسیم.

۶- چگونه بتوانیم “نه” بگوییم

ما در کودکی می آموزیم که برای بدست آوردن دل دیگران “نه” نگوییم. ما باید یاد بگیریم چگونه “نه” بگوییم و از زندگی خود دفاع کنیم. نه گفتن از وقت و انرژی ما محافظت می کند. موفق ترین افراد جهان از وقت خود بسیار محافظت می کنند و می دانند تنها سرمایه ای که دارند، وقت است.

۷- چگونه قاطع باشیم

ممکن است از کودکی ما را به گونه ای تربیت کرده باشند که نتوانیم با سرعت و قاطعیت تصمیم گیری کنیم. طبیعی است که هر چقدر تصمیم گرفتن ما بیشتر طول بکشد، رسیدن به مقصد هم دیرتر خواهد بود. به همین دلیل بسیار مهم است که یاد بگیرید چگونه قاطع باشیم. ما باید باور کنیم که هر انتخاب شامل هزینه و فرصت است و ما اگر بخواهیم از هزینه فرار کنیم، فرصت ها را هم از دست خواهیم داد.