مسعود تجریشی، مدیر دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نیرو درخصوص پرداخت حق‌آبه دریاچه ارومیه گفت: قرار بود وزارت نیرو آب پشت سدها را در زمان مشخص به سمت دریاچه رها ‌کند، اما متاسفانه امسال دریچه تمام سدها بسته‌ ماند و اجازه ندادند آب به دریاچه ارومیه برسد. وی گفت: در این شرایط، وضعیت دریاچه ارومیه با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و تبخیر آب، بحرانی خواهد شد و معیشت و زندگی نزدیک به ۱۵ میلیون نفر از مردم منطقه به خطر خواهد افتاد.

ایسنا

وقتی بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه، در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان، یعنی قیمت یک اتومبیل متوسط تعیین شده، ندادن حق آبه دیگر خیلی دور از ذهن نباید باشد.