10 تئوری ترسالی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ماهنامه کی دبلیو سی

احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، اعلام کرد: در میانه سال آبی امسال، بارش ها در کل کشور ۲۵ درصد کمتر از حد نرمال است و تاکنون فقط ۶۸ میلیمتر بارش داشته ایم. این درحالی است که در فاصله زمانی مهرماه تا بهمن، میزان نرمال بارش کشور باید حدود ۹۱ میلیمتر باشد. از این ‌رو ۷۰ درصد از بارش سالانه تامین نشده که مسئله نگران‌کننده ای است. وی اضافه کرد: دمای هوا در ایران بالاتر از حد عادی رفته و به‌ ویژه در حوزه زاگرس ذخیره برفی و روان‌آب‌ها به ‌شدت کاهش پیدا کرده. در نتیجه دِبی رودخانه‌ها در فصل گرم سال آینده، بسیار کمتر از شرایط نرمال خواهد بود، که نگرانی‌هایی را در حوزه کشاورزی و حتی تامین آب مناطق روستایی و شهری به‌دنبال خواهد داشت.

تی نیوز

آلودگی هوا و قطع برق و کمبود آب، به زبان بی زبانی با ما می گوید، در این حوزه ها یک بحران مدیریت وسیع وجود دارد.