فرهاد سرخوش، مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش تراز سطح آب دریاچه خبر داد. وی افزود: امسال حجم و وسعت آب دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل افزایش یافته است. وی گفت: هم اکنون حجم آب دریاچه ارومیه ۴/۴۴ میلیارد مترمکعب است، این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته ۳ میلیارد مترمکعب بود. دریاچه ارومیه در قالب طرح‌های ستاد احیا، قرار است ظرف ۱۰ سال تا سال ۱۴۰۴، به تراز اکولوژیک طبیعی خود برسد که اکنون حدود یک ‌و نیم تا ۲ سال از برنامه عقب هستیم. وی اضافه کرد: افزایش بارش‌ها و استفاده بهینه از منابع آبی می‌تواند به احیای کامل دریاچه بیانجامد.

ایرنا

باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد! بودجه در نظر گرفته شده برای احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۴۰۰ فقط ۵۰۰ میلیون تومان است، یعنی معادل قیمت یک اتومبیل متوسط!!