سازمان صدا و سیما همزمان با هفدهمین اجلاس فناوری رسانه و در جهت فراهم آوردن فرصت آشنایی و مذاکره با شرکت های تولید کننده محصولات بومی شده، نمایشگاهی به منظور ارائه دستاوردهای خودکفایی، برگزار خواهد کرد. این نمایشگاه به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

شرکت KWC ایران نیز در این نمایشگاه غیر حضوری شرکت خواهد کرد. شما می توانید از تاریخ ۹ تا ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹ با مراجعه به سایت  imtec-fair.irib.irا این نمایشگاه بازدید فرمایید.