روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ۲۲ شهریور امسال، مصاحبه ای تحت عنوان (سوئیسی ها را متعجب کردیم)، با آقای احمد جلیلی مدیر عامل شرکت KWC ایران انجام داد. متن کامل این مصاحبه را از طریق لینک سایت روزنامه و یا فایل PDF می توانید مطالعه کنید.