در روستای «گرداب» بخش فلارد که در پایین دست پتروشیمی لردگان قرار دارد، به دلیل ورود پساب کارخانه به منابع آبی منطقه، بیش از ۵۰ راس گوسفند و تعدادی ماهی قزل آلا تلف شدند. محسن محمودی، مدیرعامل پتروشیمی لردگان با تایید افزایش مقطعی غلظت آمونیاک پساب خروجی از این مجتمع، گفت: این اتفاق در مراحل پیش راه‌اندازی که هنوز تولید به استاندارد موردنظر نرسیده‌ و دستگاه‌ها در حال آزمایش هستند، ممکن است پیش بیاید و امری غیرطبیعی نیست. مدیرعامل پتروشیمی لردگان گفت خسارات دامداران را جبران می‌کنیم.

سایت قطره

اگر فرض کنیم که عدم کنترل غلظت آمونیک، در مرحله پیش راه اندازی یک کارخانه پتروشیمی عظیم، امر غیر طبیعی نباشد! آیا باید قبول کنیم که اصولاَ راه یافتن پساب چنین مجتمعی به محیط زیست و دریاچه پرورش ماهی امری طبیعی و عادی است؟!