مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، تصریح کرد: در حالی که هنوز در آغاز تابستان هستیم، ۱۵ استان پیک مصرف برق سال گذشته را شکسته اند. چند روز پیش پیک مصرف به ۵۶ هزار و ۱۲ مگاوات رسید و همین مساله احتمال وقوع خاموشی در کشور را افزایش داده است. این در حالی است که میزان مصرف برق در زمان مشابه سال گذشته ۵۲ هزار و ۷۸۱ مگاوات بوده، یعنی در مقایسه با سال گذشته یک افزایش ۳ هزار و ۲۳۱ مگاوات بوجود آمده. وی اضافه کرد کل توان تولید نیروگاه‌های کشور۶۰ هزار مگاوات است. در صورتی که مصرف به بیش از این مقدار افزایش یابد، خاموشی اجتناب ناپذیر است.

ایسنا

اگرچه کرونا باعث افزایش مصرف آب است، ولی به دلیل تعطیل شدن بعضی از مشاغل و محدودیت تردد، باعث کاهش مصرف برق و انرژی شده است. پس اولاً افزایش مصرف ربطی به کرونا ندارد و اگر کرونا نبود، با این مقدار افزایش مصرف، تا بحال وارد مرحله خاموشی برق شده بودیم!