سید مجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: دو رودخانه کارون و بهمنشیر در استان خوزستان متعلق به کل کشور است که اکنون در حال خشک شدن هستند. وی اضافه کرد: سه شهر جنوبی استان که شامل آبادان، خرمشهر و شادگان است دارای حاصلخیزترین زمین برای کشاورزی بودند، اکنون با نرسیدن آب، زمین‌های کشاورزی این مناطق به شوره‌زار تبدیل شده است. وی تصریح کرد: نخل‌ها در این منطقه در حال مرگ هستند و رسیدگی نکردن به این مسائل زیست‌محیطی، خیانت به کل کشور است.

خبر گزاری مهر

تا چندی پیش رود کارون آنقدر آب داشت که قابل کشتی رانی بود. نکند بسته شدن ۶ سد بر روی آن و انتقال آب سرچشمه ها، باعث خشک شدن آب کارون و بلند شدن فریاد نماینده منطقه شده است؟