در سال جاری شیوع بیماری کرونا بر روند برگزاری نمایشگاه ها تاثیر گذاشته. شرکت KWC  ابتدا در نظر داشت طبق روال سال های گذشته در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور داشت باشد، ولی با شروع موج دوم شیوع ویروس کرونا، شرکت  KWC تصمیم گرفت به منظور حفظ سلامتی بازدیدکنندگان و کارکنان خود، از حضور در این نمایشگاه انصراف دهد. به امید از میان رفتن هرچه زودتر این ویروس مزاحم و دیدار شما بازدید کنندگان عزیز در نمایشگاه های بعدی شرکت  KWC.