با افزایش گرمایش جهانی در سال های اخیر، امواج گرما همه ساله یک تهدید جانی برای مردم هند محسوب می شود. گرما از سال ۲۰۱۵ تاکنون، باعث کشته شدن بیش از ۳۵۰۰ هندی شده. هند در چند روز اخیر زیر موج شدیدی از گرما قرار گرفته و دمای آن در بعضی از مناطق به بالای ۵۰ درجه سانتیگراد رسیده. دهلی پایتخت هند گرم ترین روز های خود را در دو دهه اخیر تجربه می کند. موج گرمای امسال مشکل کمبود آب را نیز بوجود آورده. در نتیجه دولت مجبور شده برای آب رسانی به بخش هایی از کشور از تانکر استفاده کند.

خبرگزاری فرانسه

طبیعی است که عواملی مانند افزایش جمعیت، مصرف بی رویه آب و موج گرما، کمبود آب بوجود می آورد. رشد جمعیت و گرمایش جهان را به سرعت نمی توان کنترل کرد. پس تنها راهی که می تواند بحران کمبود آب شرب، در شهرهای بزرگ را کنترل کند، مصرف بهینه آب است و لاغیر.