رضا اردکانیان وزیر نیرو، گفت: براساس تصمیم دولت، وزارت نیرو اجازه افزایش ۷ درصد به تعرفه آب و برق را پیدا کرد، اگرچه تورم بیش از این عدد بوده و قیمت کالاهایی که برای تولید آب و برق استفاده می شود بیشتر است، اما قیمت آب و برق یک قیمت یارانه‌ای است. البته کسانی که به هر دلیل مصارفی بیش از الگوی مصرف دارند ۱۶ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

خبرگزاری خانه ملت

 اگر یک کالای استراتژیک مانند آب را ارزان بفروشیم، آیا این کار نوعی تشویق نسبت به مصرف بی رویه آب محسوب نمی شود!؟