این سرسبزترین و زیباترین بهاری است که در طول حداقل۱۰ سال گذشته کشور ایران تجربه کرده. تقریباً همه جا سرسبز است و بار دیگر دریاچه‌ها و تالاب‌ها پر آب شده اند. پر آبی دریاچه ارومیه در شمال‌غرب، تالاب‌های هورالعظیم و هورالهویزه، در جنوب غرب، دریاچه هامون و تالاب جازموریان در جنوب شرق و دریاچه‌های مهارلو، بختگان، زواره و نمک در مرکز به خوبی قابل رویت است. حتی از این فاصله پرآبی دریاچه‌های پشت سدهای بزرگ و مهم کشور نیز دیده می شود.

عصر ایران

خبرخوبی است ولی متخصصان می دانند منابع زیر زمینی که در این عکس دیده نمی شوند، هنوز خالی هستند. پس بهتر است غره نشویم و در مصرف زیاده روی نکنیم.