حضور در فضا درحال حاضر قانونمند نیست، چون فضا متعلق به همه است درحالی که به هیچکس نیز تعلق ندارد. از هم اکنون کم کم آثار هرج و مرج درفضای اطراف کره زمین دیده می شود. درحال حاضر قوانینی در آژانس بین المللی فضائی، برای هماهنگی فرکانس و محل استقرار ماهواره ها وجود دارد، ولی هنوز قوانین مربوط به تعداد مجاز ماهواره ها و شرایط جلوگیری از مداخله آنها در کار یکدیگر وضع نشده است.

هم اکنون حدود ۲۲۰۰ ماهواره در مدار زمین فعال هستند. در سال گذشته، موشک فالکون ۹ متعلق به شرکت (SpaceX)، به منظور راه اندازی اینترنت جهانی(Starlink)  ۶۰ ماهواره را در مدار زمین رها کرد. در سال جاری فقط۱۵۰۰ ماهواره توسط اسپیس ایکس به مدار فرستاده خواهد شد. تا سال ۲۰۲۴، این تعداد به ۱۲۰۰۰ ماهواره خواهد رسید. علاوه بر پروژه اینترنت بین المللی(Starlink)، شرکت آمازون و شرکت وان وب ” OneWeb” هم پروژه های بزرگی در دست اجرا دارند که طی چند سال آینده تعداد ماهواره های اطراف زمین را به۲۰ هزار عدد خواهند رساند.

با این تعداد ماهواره عصر جدیدی در زمین آغاز خواهد شد که یکی از دست آوردهای آن، امکان دسترسی دور افتاده ترین نقاط زمین به اینترنت قوی، پر سرعت و ارزان خواهد بود. ۶۰ ماهواره اول مربوط به این کار، چون در مدار نزدیک به زمین مستقر شده اند، آنقدر نورانی هستند که با ستاره ها رقابت می کنند و جلو دید ستاره شناسان را گرفته اند. پروفسور پاتریک سیتزر، از دانشگاه میشیگان می گوید: همه ستاره شناسان از درخشش ماهواره های (Starlink)شگفت زده شده اند، اینها را با چشم غیر مسلح هم می توان دید.

محققانی که با تلسکوپ های مستقر در زمین کار می کنند، شکایت دارند که ممکن است نتایج کار آنها توسط (Starlink) و سایر شرکت ها، به خطر بیفتد و پیامدهایی خطرناکی برای ستاره شناسی در پی داشته باشد. دیوید کلمنتس استاد امپریال کالج لندن می گوید، “اینها سر راه همه چیز قرار می گیرند و جلوی دید ما را برای دیدن قسمت های دیگر کائنات مسدود کرده اند. ما هر اتفاقی که پشت این ماهواره ها بیفتد را از دست خواهیم داد. بعنوان مثال اگر شهاب سنگ خطرناکی به طرف زمین در حرکت باشد، ما اندازه و مسیر آن را پیدا نخواهیم کرد”. مدیر رصدخانه نیچر که در اروپا مستقر است می گوید: اگر تمام ماهواره های جدید راه اندازی شوند، این موسسه حدود ۱۰ درصد از فرصت مطالعات خود را از دست خواهد داد.

شرکت SpaceXدر دفاع از خود می گوید: ماهواره ها هنوز در محل اصلی خود مستقر نشده اند و بعد از استقرار، نور آنها بسیار کمتر خواهد شد. از طرفی در پوشش یکی از ماهواره ها که تاکنون فرستاده ایم، از ماده ای استفاده شده که تا حد زیادی انعکاس نور را کم می کند. اگر نتیجه این پوشش موفق آمیز باشد، در ماهواره ها بعدی، از پوشش ضد بازتاب استفاده خواهیم کرد. سخنگوی شرکت وان وب هم می گوید: آنها ماهواره های خود را در مدارهای بالاتر قرار خواهند داد تا مزاحم رصد منجمان نشود. ستاره شناسان منتظرند تا ببینند آیا این راه حل ها برای رفع مشکل آنها موثر هستند یا نه؟