جرمی کلارکسون، مجری سابق برنامه “Top Gear” ، که به دلیل چند بار فحاشی و ضرب و شتم گروه فیلم برداری، از تلویزیون بی بی سی اخراج شده، در دو هفته گذشته برای سومین بار به گرتا تونبرگ، فعال ۱۶ ساله محیط زیست، حمله کرد و گفت ” گرتا دیوانه و خطرناک است. او دختر خوبی است ولی مخش تعطیل است”. وی اضافه کرد: “او باعث غم و اندوه کودکان ما شده و بچه ها شب ها با کابوس محیط زیست می خوابند”. وی گفت: “تونبرگ به جای اینکه وقت خود را برای فعالیت محیط زیستی تلف کند، باید به مدرسه برگردد و درس بخواند” و اضافه کرد ” به همین دلیل است که جوانان، این روزها به ماشین علاقه ندارند و نمایشگاه های اتومبیل در حال تعطیل شدن هستند”.

این سایدر INSIDER

جناب جرمی کلارکسون، در بین حرف هایش دم خروس را نشان داد، منفعت شخصی!