همچون سال های گذشته شرکت KWC به پاس حضور نمایندگان خود که از سراسر کشور به تهران آمده و در نمایشگاه شرکت کردند، همچنین جهت آشنائی و تبادل نظر بیشتر بین آنها، در آخرین شب نمایشگاه، ضیافت شامی به همراه برنامه های سرگرم کننده و موزیک، در رستوران عالی قاپو برگزار کرد.