صدرالدین علی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: در بحث فضای سبز، حداکثر تلاش شهرداری، توسعه سیستم‌های مکانیزه برای کاهش استفاده از آب است و همچنین تلاش می شود با استفاده از گونه‌های فضای سبز که در برابر کمبود آب مقاوم هستند، در مصرف آب صرفه‌جویی شود. همچنین با شرکت آب و فاضلاب تهران یک سیاست اجرایی مشترک داریم، تا امکان استفاده از پساب فراهم شود. چون به ازای استفاده از هر متر مکعب پساب، برداشت آب از چاه‌ها کم می شود. در همین راستا طی دوسال گذشته تعدادی از چاه‌های شهرداری پلمپ شده است‌. وی در ادامه افزود: شهر تهران با این مقدار وسعت و جمعیت نیازمند اقدامات جدی‌تر و پیگیری‌های موثرتر است و همچنین در حوزه قانونگذاری به قانون‌های سختگیرانه‌تری نیاز داریم. وی تصریح کرد: یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند، همه این رسالت‌ها را انجام دهد. این کار نیازمند تعامل و همکاری در حوزه قانونگذاری و کنترل و پیگیری قوانین، ‌اجرای دستورالعمل‌ها و مشارکت تمامی دستگاه‌ها و همچنین مردم است. وی گفت:‌ تهران با این مقیاس و مساحت،‌ جوابگوی ۴ الی ۵ میلیون نفر جمعیت است،‌ در حالی که جمعیت تهران اکنون در حدود ١٠ میلیون نفر است. این اصلی‌ترین مسئله تهران است،‌ نمی‌توان از زمینی به مساحت مشخص دوبرابر ظرفیت آن استفاده کرد‌. وی اضافه کرد: خشکسالی ١۵ ساله اخیر،‌ توسعه و افزایش جمعیت‌، افزایش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی ما را ٣٠ سال آبی عقب انداخته است. اگر سطح بهره برداری و توسعه را در همین لحظه متوقف کنیم، ‌٣٠ سال زمان لازم است تا به شرایط آبی مطلوب برسیم.

اسکان نیوز

به گفته این مسئول محترم، ظاهراً جمعیت تهران دو برابر ظرفیت آن است، مهاجرها هم که مرتباً اضافه می شوند، خشکسالی هم که داریم، افزایش برداشت از آب های زیر زمینی هم که ادامه دارد، حالا توی این شرایط اگر بهره برداری را به کلی متوقف کنیم   (یعنی حتی یک قطره آب هم شهرداری استفاده نکند)، ٣٠ سال زمان لازم است تا به شرایط آبی مطلوب برسیم. به قول معروف بزک نمیر بهار میاد/ کمبوزه و خیار میاد.