شهربانو امانی عضو شورای شهر در خصوص مصرف آب در سطح شهر تهران به ویژه توسط معاونت خدمات شهری شهرداری تهران گفت: برداشت‌های بی رویه موجب کاهش چشمگیر سطح آب‌های زیرزمینی شده، لذا منابعی که تشکیل آنها سالیان متمادی طول می‌کشد، حتی با چندین سال بارندگی نسبتاً مناسب جایگزین نخواهد شد. در چنین شرایطی اصلاح الگوی مصرف آب و صرفه جویی توسط مردم و نهادهای دولتی و عمومی، یک ضرورت قلمداد می‌شود. وی ادامه داد: با وجود تذکرات متعدد در خصوص مصرف آب در مدیریت شهری همانند شست و شو و آبیاری فضای سبز، همچنان شاهد اهمال برخی عوامل شهرداری تهران در استفاده از منابع آبی هستیم. بیم آن می‌رود که بارش‌های اخیر موضوع آب را از ذهن پر دغدغه مسؤولان خارج کرده باشد و این موجب شود با غفلت از مهلتی که خداوند مجدداً به ما در خصوص چاره اندیشی بحران آب داده است، فرصت‌سوزی شود.

وانانیوز

 شورای شهری که زورش به شهرداری نرسد پس زورش به چه می رسد؟ شهرداری ها باید برداشت آب از منابع زیر زمینی را به کلی تعطیل کنند، حتی به قیمت کم شدن سطح فضای سبز. اینکه شهرداری ها هر جا مایل هستند چاه می زنند و اعلام می کنند ما از شبکه آب شهری استفاده نمی کنیم به معنی صرفه جوئی در مصرف آب نیست!!