بیانکا پرن از گروه پژوهشگران بریتانیایی در قطب شمال می گوید:  “۵ هزار سال بود که یخچال های قطب شمال سر جایشان بودند، ولی از یک قرن پیش این یخچال ها مرتباً آب می شوند و در۱۲۰ سال اخیر و بخصوص در۲۰-۳۰ سال اخیر ، لبه یخچال های قطب شمال به سرعت در حال عقب نشینی هستند. این عقب نشینی باعث شده که سطح آب اقیانوس ها بالا بیاید. همچنین در سال های اخیر  به علت گرم شدن هوا، بعضی اوقات در قطب به جای برف، باران می آید. این لایه بارانی در زمستان یخ می زند و ارتباط حیوانات قطب را با غذایشان در زیر یخ ها قطع می کند. همین پدیده باعث رو به انقراض رفتن خرس ها و گوزن قطبی و فُک ها شده. از نظر پژوهشگران بسیاری از نشانه های تغییر اقلیم در قطب نگران کننده هستند.

بی بی سی

 چند سال پیش یکی از نمایندگان مجلس فرمودند” هر کس جو را پاره کرده خودش هم بدوزد” متاسفانه کسی جو را ندوخت در نتیجه سیل ناشی از تغییرات اقلیمی، امسال به مردم کشور ما آسیب فراوان زد. بهتر است اخطار دانشمندان را جدی بگیریم.