آقای حسن روحانی رئیس جمهور کشور با تاکید بر کاهش ذخایر آبی ایران اعلام کرد: متاسفانه کشور در زمینه آب وضع خوبی ندارد و ذخایر آب زیرزمینی کم شده و بعضی از منابع طبیعی کشور پیش‌خور شده‌اند. وی  مشکل آب را با امنیت مردم مرتبط دانست و گفت: اگر آب نباشد سایر موارد و مشکلات دیگر به وجود می‌آید. وی اذعان کرد که مجوزهای نادرست و برداشت‌های بی‌رویه موجب افت ذخایر زیرزمینی شده‌اند. او گفت کشور هر سال به مواد غذایی بیشتر نیاز دارد اما مشکل محدودیت زمین‌های حاصلخیز کشاورزی وجود دارد و اضافه کرد: حتی اگر محدودیت ‌های مربوط به زمین کشاورزی از بین بروند، باز محدودیت منابع آبی وجود دارد. بعلاوه تامین علوفه، کنجاله و ذرت از گرفتاری ‌های دولت است. وی گفت: مردم فکر می‌کنند ما فقط در بخش تکنولوژی‌های پیشرفته نیاز به واردات داریم اما نمی‌دانند گرفتاری ما در تامین علوفه، کنجاله و ذرت است.

زیست آنلاین

  ظاهراً مسئله پیش خور فقط به منابع آبی ختم نمی شود چون می بینیم منابع ریالی، منابع ارزی، منابع جنگل، منابع مراتع، منابع انرژی و حتی هوای پاک شهرها نیز نه تنها پیش خور بلکه کفلمه* شده. ظاهراً اشتهای عده ای سیری ناپذیر است.

* کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن