افزایش سطح دریاها

 

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی است مناطق میراث جهانی یونسکو را تهدید می‌کند. کارشناسان یونسکو در بررسی‌های جدید خود اعلام کرده‌اند: افزایش سطح آب دریاها ناشی از تغییرات اقلیمی ده‌ها منطقه میراث جهانی در نواحی مدیترانه را با خطر فزاینده سیل و فرسایش روبرو خواهد کرد. در حقیقت تعداد زیادی از مناطق میراث جهانی با این تهدیدها مواجه هستند. یونسکو از سال ۱۹۷۲ میلادی ۱۰۹۲ منطقه میراث طبیعی و فرهنگی را بر اساس کنوانسیون میراث جهانی شناسایی کرده‌. بخش قابل توجهی از مناطق میراث فرهنگی جهان در نقاط ساحلی قرار دارند که از زمان‌های گذشته کانون فعالیت‌های بشر بوده‌ است و نزدیک به ۸۰ درصد از اراضی که در خطر هستند، دارای میراث جهانی فرهنگی می باشند که ارزش حائز اهمیتی برای بشر دارند. در بررسی گروهی از کارشناسان آلمانی مشخص شد ۴۹ منطقه میراث جهانی در نواحی ساحلی کم ارتفاع در مدیترانه،  تا پایان این قرن بر اثر فرسایش و طوفان در معرض خطر نابودی قرار خواهند گرفت.
ایسنا

 

ماهنامه کی دبلیو سی  بخشی از میراث فرهنگی جهان مانند پالمیرا و مجسمه های بودا بامیان افغانستان در جنگ ها نابود شدند. بخشی هم مانند ارگ بم در اثر بلایای طبیعی در حال نابودی هستند. تعدادی هم که قرار است به خاطر گرم شدن هوای کره زمین، به زیر آب بروند یا به وسیله سیل و فرسایش خاک نابود شوند. به نظر می رسد آیندگان از ما به نیکی یاد نکنند. البته اگر کسی از گرمایش جهان جان سالم به در ببرد.